คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

฿0.00

รายละเอียด
♦ ใช้ติดตั้งในกรณีที่ไม่สามารถวางแผ่น PVC Waterstop ลงบนเหล็กได้
♦ ใช้ติดเข้ากับปลายวอเตอร์สต๊อปเพื่อการแขวนหรือยึดติดกับเหล็กโครง
♦ สามารถใช้ร่วมได้กับ pvc waterstop ขนาด 5 มิลลิเมตร ทุกความกว้าง

Description

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

CLIP TIE for Waterstop 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป ในกรณีที่ไม่สามารถวางแผ่น PVC Waterstop ลงบนเหล็กได้ สามารถใช้ คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป (CLIP TIE for Waterstop) เพื่อให้การติดตั้ง วอเตอร์สต๊อป ( Waterstop ) เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป (CLIP TIE for Waterstop) ใช้ติดเข้ากับปลายของ วอเตอร์สต๊อป เพื่อการแขวน หรือ ยึดติดกับเหล็กโครง สามารถใช้ได้กับ pvc waterstop ขนาด 5 มิลลิเมตร ทุกความกว้าง

ข้อแนะนำ ใส่คลิปทุกๆระยะ 50 เซนติเมตร

 

 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

 

 

 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

 

 

 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป