กาวติดยางบวมน้ำ RHINO LATEX (1000 ml.)

    ฿0.00

    ♦ กาวติดยางบวมน้ำใช้สำหรับยึดติดยางบวมน้ำกับพื้นปูนโดยเฉพาะ
    ♦ ระยะเวลาการเก็บรักษาไม่ควรเกิน 1 ปี ในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท
    ♦ ควรเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส
    ♦ ก่อนนำไปใช้งานควรเขย่าภาชนะให้กาวเป็นเนื้อเดียวกัน