ยางบวมน้ำ

ยางบวมน้ำ หรือ Waterswelling / Swellstop ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการปิดผนึกและป้องกันการแทรกซึมของน้ำผ่านข้อต่อคอนกรีตในการก่อสร้าง มีส่วนผสมของเบนโทไนท์ที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำและพองตัว เติมเต็มช่องว่างและรอยแตกในคอนกรีต ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม ยางบวมน้ำเป็นพอลิเมอร์ยางสังเคราะห์ที่มีความทนทานเป็นอย่างมาก
ยางบวมน้ำ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการปิดผนึกข้อต่อคอนกรีตในการก่อสร้าง มีส่วนผสมของเบนโทไนท์ที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำและพองตัว ยางบวมน้ำเป็นพอลิเมอร์ยางสังเคราะห์ที่มีความทนทานเป็นอย่างมาก